Om oss

Ranarp är ett behandlings- och utredningshem i Ängelholm. Vi har sju vårdplatser för ungdomar och unga vuxna i åldern 17-35 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller autismspektrumtillstånd.

Vår långa erfarenhet och breda kompetens ger oss goda möjligheter att tillgodose målgruppens behov. Målet är att varje klient ska lära sig så mycket som möjligt om sina funktionsnedsättningar och utveckla förutsättningar till ett mer självständigt liv med ökad livskvalitet.

Personal

Vårt arbete är organiserat utifrån en helhetssyn där varje medarbetares kompetens kommer till nytta i verksamheten. Hos oss kan du förvänta dig ett professionellt förhållningssätt och respektfullt bemötande som värnar om allas värdighet och välbefinnande.

  • Arbetet leds av en verksamhetschef som har det övergripande ansvaret för verksamhet och personal.
  • Vi har hög bemanning för att behandlingshemmet ska vara säkert och tryggt för alla dygnet runt.
  • Utbildning och fortbildning i neuropsykiatri, behandlingsmetoder och andra relevanta specialområden sker kontinuerligt.

Uppdragsgivare

Ranarp anlitas både av kommunernas socialtjänst och av sjukvårdens psykiatri. Klienter tas emot enligt SoL, LVU, LPT eller LRV. Vi utför planerade och akuta uppdrag gällande utredning, behandling samt skydd och stöd. Ranarp är en öppen institution, vilket innebär att klienten bor hos oss frivilligt.

Uppdragen består av en kartläggning av klientens resurser och behov samt en beskrivning av vilka insatser som behövs för att klienten ska klara ett så självständigt liv som möjligt i sin hemmiljö. Parallellt med kartläggningen pågår behandlingsarbete med fokus på klientens förståelse för sig själv och andra, ADL-träning och personlig utveckling.

Referenser

”Jag har fått ett mycket bra intryck vid mina personliga besök på Ranarp. Det märks att klienten har utvecklats och fått ett inre lugn under sin tid på behandlingshemmet. Ranarp har varit lyhörda för våra önskemål och vi har gemensamt rätat ut de frågetecken som uppstått under resans gång. I vår region är det svårt att hitta en motsvarande aktör.”

Ann-Katrin Höglind, enhetschef LSS, Munkedals kommun

”Vi kontaktade Ranarp när våra egna insatser inte räckte till. Personen i fråga hade en stökig tillvaro och mådde inte bra. Vi sökte en aktör som kunde ställa diagnos (schizofreni samt autismspektrumtillstånd) och kartlägga problematiken. Ranarps utredning resulterade bland annat i att klienten förflyttades från LSS till socialpsykiatrin. Vi fick god återkoppling under placeringen på Ranarp och har noterat en väldigt positiv utveckling för klienten.”

Anette Gustafsson, socialsekreterare på individ- och familjeomsorg i Ulricehamns kommun