Vi har sju vårdplatser för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller autismspektrumtillstånd.

Behandling

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att hitta verktyg som förbättrar klientens livskvalitet.

Boende

Ranarp ligger på Södra sjukhusområdet i Ängelholm med goda kommunikationer via bil, tåg och flyg.

Hitta hit